Zasady Programu

Do udziału w Programie ZBIERAJ BATERIE! zapraszamy wszystkie placówki oświatowe, mające siedzibę na terenie Polski. Szkoły, które przystąpiły do programu, otrzymają materiały edukacyjne oraz pojemnik do zbiórki zużytych baterii i akumulatorów. Nauczycielom dostarczone zostaną konspekty lekcji, które będą mogli wykorzystać podczas codziennej pracy dydaktycznej.

Przez cały rok szkolny, uczniowie wspólnie z nauczycielami i rodzicami, zbierają zużyte baterie i akumulatory do specjalnych pojemników. Raz w roku, pod koniec semestru, placówki oświatowe biorą udział w MIESIĄCU FINAŁOWYM ZBIÓRKI ZUŻYTYCH BATERII i AKUMULATORÓW – do wygrania atrakcyjne nagrody!

Pierwszym krokiem przystąpienia do Programu jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego lub bezpośredni kontakt z Koordynatorem Programu pod nr telefonu 12 296 68 58.

Kolejnym krokiem jest podpisanie Deklaracji Przystąpienia do Programu.

Udział w Programie jest bezpłatny. Szczegóły uczestnictwa w Programie określa Regulamin.