Nagrody Telefony

NAGRODY GŁÓWNE


Wszystkie placówki zbierające zużyte telefony komórkowe biorą udział w klasyfikacji końcowej,
której celem jest przyznanie nagród głównych oraz nagród dodatkowych
za zebranie największej ilości telefonów w 2 kategoriach podzielonych na 3 grupy konkursowe.

W roku szkolnym 2018/2019 przyznajemy aż 18 nagród!
Oceniamy zebranie największej masy telefonów z podziałem
na małe i duże Placówki Oświatowe aż w trzech grupach:

nagrody

Zwycięskie placówki otrzymują bony, które mogą wymienić na nagrody
w sklepie internetowym Morele.net zgodnie z regulaminem programu.

* Podział na duże i małe placówki oświatowe zgodnie z regulaminem programu.

NAGRODY DODATKOWE

Pozostałe szkoły otrzymują nagrody dodatkowe wg następującej zasady:
Za każde oddane 5 kg telefonów komórkowych
Placówka oświatowa otrzymuje bon o wartości 50 zł.

Bony można zrealizować wyłącznie w sklepie internetowym Morele.net.
Szczegółowe zasady przyznawania nagród w regulaminie.