Korzyści

Aktywny udział w Programie ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY przynosi placówkom oświatowym szereg korzyści.

EDUKACJA EKOLOGICZNA

Uczestnicy otrzymują bezpłatne materiały uzupełniające edukację ekologiczną na temat baterii, zasad ich eksploatacji oraz właściwego postępowania z odpadami z telefonów komórkowych.

Pojemnik – do zbiórki zużytych baterii i akumulatorów.
Plakat edukacyjny nr 1 – umieszczony w pobliżu pojemnika na zużyte baterie, informuje o konieczności i sposobie właściwego pozbywania się zużytych baterii.
Plakat edukacyjny nr 2 - przeznaczony dla dzieci i młodzieży, informuje o konsekwencjach wynikajacych z niewłaściwego pozbywania się zużytych baterii i akumulatorów. Zachęca do wrzucania odpadów powstających z baterii wyłącznie do specjalnych pojemników na odpady niebezpieczne.
Plakat edukacyjny nr 3 - przeznaczony dla dzieci i młodzieży, informuje o konsekwencjach wynikajacych z niewłaściwego pozbywania się zużytych baterii i akumulatorów. Zachęca do wrzucania odpadów powstających z baterii wyłącznie do specjalnych pojemników na odpady niebezpieczne.
Plakat edukacyjny nr 4 - przeznaczony dla dzieci i młodzieży, informujący o zasadach postepowania ze zużytymi telefonami komórkowymi w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego.
Folder edukacyjny „Bateryjne ABC”– dla nauczycieli i pedagogów, zawiera informacje na temat baterii i akumulatorów, wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z użytkowaniem bezprzewodowych źródeł prądu, wskazuje korzystne dla środowiska naturalnego zasady postępowania z zużytymi bateriami i akumulatorami.
Folder edukacyjny "Telefony komórkowe" - dla nauczycieli i pedagogów, zawiera podstawowe informacje o szkodliwości niewłaściwie utylizowanych elektroodpadów. 
Informator o Nagrodach – dla nauczycieli i dyrekcji Placówek oświatowych, w skrócie wyjaśnia zasady uczestnictwa w Programie.
Naklejki na paczki z telefonami - służy oznakowaniu paczek w których będą wysyłane zużyte telefony komórkowe

 

Płyta CD z konspektami lekcji – zawierająca gotowe scenariusze lekcji o tematyce ekologicznej
Inne materiały edukacyjne dostarczane Placówkom w trakcie realizacji Programu, zawierające wskazanie i rekomendację prawidłowego wykorzystania przez Placówkę.

 

KONKURS NA NAJWIĘKSZĄ ZBIÓRKĘ ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW

Zwycięskie placówki otrzymują bony, które mogą zrealizować we wskazanym przez organizatora, sklepie internetowym, zgodnie z regulaminem programu.
 

W roku szkolnym 2018/2019 przyznajemy aż 36 nagród głównych, 162 wyróżnienia specjalne oraz gwarantowane nagrody dodatkowe w postaci bonów. Oceniamy zbiórkę zużytych baterii i telefonów komórkowych z podziałem na małe i duże Placówki oświatowe w aż trzech kategoriach:

Szczegółowe zasady uczestnictwa w Programie oraz kategorie nagród znajdują się w regulaminie Programu "ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY".