Nagrody Baterie

NAGRODY GŁÓWNE

 

Wszystkie placówki zbierające zużyte baterie biorą udział w klasyfikacji końcowej,
której celem jest przyznanie nagród głównych oraz wyróżnień specjalnych
za zebranie największej ilości baterii w 2 kategoriach podzielonych na 3 grupy konkursowe.


W roku szkolnym 2018/2019 przyznajemy aż 180 nagród!
Oceniamy zebranie największej masy zużytych baterii z podziałem
na małe i duże Placówki Oświatowe aż w trzech grupach:

Zwycięskie placówki otrzymują bony, które mogą wymienić na nagrody
w sklepie internetowym Morele.net zgodnie z regulaminem programu.

* Podział na duże i małe placówki oświatowe zgodnie z regulaminem programu.

NAGRODY DODATKOWE

Placówki z grup konkursowych Przedszkola, Szkoły Podstawowe,
Pozostałe Szkoły, które zdobyły wyróżnienia
w obu kategoriach (miejsca 4-30), również otrzymują bony na zakup książek
i innych materiałów dydaktycznych.

Bony można zrealizować wyłącznie w sklepie internetowym Morele.net.
Szczegółowe zasady przyznawania nagród w regulaminie.