Nagrody Baterie

NAGRODY GŁÓWNE

 

Wszystkie placówki zbierające zużyte baterie biorą udział w klasyfikacji końcowej,
której celem jest przyznanie nagród głównych oraz wyróżnień specjalnych
za zebranie największej ilości baterii w 2 kategoriach podzielonych na grupy konkursowe.

 

W roku szkolnym 2023/2024 przyznajemy aż 135 nagród!
Oceniamy zebranie największej masy zużytych baterii z podziałem na Przedszkola i Szkoły:

nagrody

 

Zwycięskie placówki otrzymują bony, które mogą wymienić
na nagrody na platformie internetowej Allegro.pl zgodnie z regulaminem programu.

*Podział na duże, średnie i małe placówki oświatowe zgodnie z regulaminem programu.

WYRÓŻNIENIA SPECJALNE

Placówki które zdobyły wyróżnienia otrzymują bony
na zakup książek i innych materiałów dydaktycznych.

.

Bony można zrealizować wyłącznie na platformie internetowej Allegro.pl
Szczegółowe zasady przyznawania nagród w regulaminie.