Korzyści

Aktywny udział w Programie ZBIERAJ BATERIE! przynosi placówkom oświatowym szereg korzyści.

EDUKACJA EKOLOGICZNA

Uczestnicy otrzymują bezpłatne materiały uzupełniające edukację ekologiczną na temat baterii, zasad ich eksploatacji oraz właściwego postępowania z odpadami powstającymi z bezprzewodowych źródeł prądu.

Pojemnik – do zbiórki zużytych baterii i akumulatorów.
Plakat edukacyjny nr 1 – umieszczony w pobliżu pojemnika na zużyte baterie, informuje o konieczności i sposobie właściwego pozbywania się zużytych baterii.
Plakat edukacyjny nr 2 - przeznaczony dla dzieci i młodzieży, informuje o konsekwencjach wynikajacych z niewłaściwego pozbywania się zużytych baterii i akumulatorów. Zachęca do wrzucania odpadów powstających z baterii wyłącznie do specjalnych pojemników na odpady niebezpieczne.
Plakat edukacyjny nr 3 - przeznaczony dla dzieci i młodzieży, informuje o konsekwencjach wynikajacych z niewłaściwego pozbywania się zużytych baterii i akumulatorów. Zachęca do wrzucania odpadów powstających z baterii wyłącznie do specjalnych pojemników na odpady niebezpieczne.
Plakat edukacyjny nr 4 - przeznaczony dla dzieci i młodzieży, informuje o zaletach korzystania z baterii oraz bezpiecznych dla środowiska naturalnego zasadach ich pozbywania się.
Folder edukacyjny „Bateryjne ABC”– dla nauczycieli i pedagogów, zawiera informacje na temat baterii i akumulatorów, wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z użytkowaniem bezprzewodowych źródeł prądu, wskazuje korzystne dla środowiska naturalnego zasady postępowania z zużytymi bateriami i akumulatorami.
"Informator o Programie" – dla nauczycieli i dyrekcji Placówek oświatowych, w skrócie wyjaśnia zasady uczestnictwa w Programie.

 

Płyta CD z konspektami lekcji – zawierająca gotowe scenariusze lekcji o tematyce ekologicznej
Inne materiały edukacyjne dostarczane Placówkom w trakcie realizacji Programu, zawierające wskazanie i rekomendację prawidłowego wykorzystania przez Placówkę.

 

KONKURS NA NAJWIĘKSZĄ ZBIÓRKĘ ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW

Zwycięskie placówki otrzymują pulę punktów, które mogą wymienić na nagrody przyznawane zgodnie
z regulaminem programu.
 
W roku szkolnym 2017/2018 przyznajemy aż 180 nagród! Oceniamy zbiórkę zużytych baterii
i akumulatorów z podziałem na małe i duże Placówki oświatowe w aż trzech kategoriach:Szczegółowe zasady uczestnictwa w Programie oraz kategorie nagród znajdują się w regulaminie Programu "ZBIERAJ BATERIE!".